Správy - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Integrovaná produkcia

www.isat.sk
Publikoval v Aktuality ·
Dobrý deň,

 
Pripomíname našim klientom, ktorí sú žiadatelia o integrovanú produkciu, že evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcií (IP) za hospodársky rok 2018/2019 je nutné odoslať najneskôr do 15.12.2019. Toto hlásenie treba zaslať výlučne elektronicky na e-mail Stanislav.Barok@uksup.sk.
 
Cez softvér AgroCont potrebnú dokumentáciu vytvoríte nasledujúcim spôsobom:
 
  1. V „Číselníku názov parcely“ nezabudnite nastaviť „Zaradenie systému“ na „IP“ (IP Zel., IP Ovo., IP Vin., IP iné) u parcelách, ktoré sú v integrovanej produkcií.
  2. V hornej lište základnej plochy AgroCont-u kliknite na tlačidlo „EuroDot“ a vyberte možnosť „Výstupy pre kontrolné orgány / oblasť ochrany rastlín
  3. Zvoľte výstup č. 5. „Evidencia spotreby prípravkov na plodinu za HR“ , z možností „Zadajte číslo výstupu“ vyberte parameter 1 – „výstup pre IP (Integrovaná produkcia -2)“ a označte plodinu.
  4. Rovnakým spôsobom vytvorte výstupy pre všetky plodiny v IP.
  5. Takto vytvorené súbory s názvom „Evidencia spotreby POR IP (Plodina).xls“, ktoré nájdete s adresári Výstupy/Oblasť ochrany rastlín treba zaslať na e-mailovú adresu: Stanislav.Barok@uksup.sk.
         

Upozorňujeme, že aj v prípade nepoužívania prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcií treba zaslať negatívne (nulové) hlásenie.
 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našich pracovníkov.
 

Viac informácií nájdete na stránke:
 Návrat na obsah