Evidencia pastvy

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah

Evidencia pastvy

Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií
Uverejnený podľa ISAT, s.r.o. v Aktuality - RV · Streda 11 Okt 2023
Pripomíname našim klientom, že do 15.10.2023 je  potrebné zaslať evidenciu pasenia (Denník pasenia) na PPA. Týka sa  to poľnohospodárskych subjektov, ktorý žiadajú podporu v rámci celofarmovej eko-schémy a obhospodarujú  trvalý trávny porast pasením (§ 16 ods.  2 a § 19 ods. 4 NV SR č. 436/2022 Z. z.).  
Ak poľnohospodársky subjekt podal  Žiadosť  o podporu na zlepšenie životných podmienok zvierat podporou pastevného chovu, je  potrebné doplniť evidenciu  pasenia podľa osobitného predpisu (§  22 NV SR č. 436/2022 Z. z.) do  15.11.2023.


Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah