ISAT, s.r.o. - Komplexné riešenie informačných systémov a agrotechnológií

ISAT s.r.o.
Prejsť na obsah
Vitajte na stránke našej spoločnosti
Sme organizáciou, ktorá sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti tvorby a programovania technicko-softvérovej podpory pri výrobe agrokomodít, poradenstva a zavádzanie ekonomicky efektívneho systému hospodárenia na pôde s využitím informačných technológií.
Už od roku 2005 ponúkame profesionálne služby pre podniky poľnohospodárskej prvovýroby.
Aktivity našej spoločnosti sa opierajú o poznatky získané v spolupráci s výskumnými inštitúciami, ktoré boli overené priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby, čo dokazuje spolupráca s mnohými poľnohosposdárskymi podnikmi.
Naše hlavné softvérové riešenia
AgroCont
Agrárny informačno-kontrolný softvér, slúžiaci na vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností, spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ.
- Knihy Honov
- Plán hnojenia
- Denník pasenia
- Elektornické podávanie hlásenia na ÚKSÚP
Podateľňa pre GSAA
Modul, ktorý slúži aj ako samostatný softvér je pre vyhotovenie a podávanie jednotnej žiadosti na priame podpory PPA. Je kompletne kompatibilný a prepojený s GSAA, avšak obsahuje mnoho výhod a non stop telefonické poradentsvo počas celej kampaňe.
- Kompletné vyhotovenie jednotnej žiadosti na PPA
Kataster_NET
Softvér slúžiaci na identifikáciu pozemkov a ich evidenciu podľa vyhlášky č. 249/2008 Z.z. (333/2009 Z.z.). Program predstavuje jednoduchý nástroj na čítanie dát z katastra. Získané informácie neustále porovnáva s katasterportálom a tak udržiava aktuálnosť katastrálnych dát.
- identifikácia pozemkov
- tvorba nájomných zmlúv
AgroHolding
Webová aplikácia na evidenciu pracovných výkazov, vďaka ktorej sú dáta kdekoľvek a kedykoľvek k dispozícií na spracovanie v účtovníctve pre fakturáciu služieb alebo pre vyhotovenie miezd a vďaka ktorej môžete mať dokonalý prehľad o vykonanej práce.
- online pracovné výkazy
- prehľad o vykonanej práci
- štatistiky a vnútropodnikové analýzy
Služby
Aktuality
Krajské informačné dni
Chceli by sme Vás informovať, že SPPK v dňoch 16.,17. a 18. apríla organizuje Krajské informačné dni k priamym platbám a neprojektovým podporám.

Publikoval ISAT, s.r.o. - 09 Apr 2024
Šetrné hospodárenie na ornej pôde
Pripomíname našim klientom povinnosť zaslanie dokumentácie k šetrnému hospodáreniu na ornej pôde do 15.12.2023 ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 12 Dec 2023
Climate Farm Demo
Prinášame Vám informácie o projekte Climate Farm Demo ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 13 Nov 2023
Evidencia pastvy
Pripomíname našim klientom, že do 15.10.2023 je potrebné zaslať evidenciu pasenia ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 11 Okt 2023
Celoslovenské dni poľa v Oponiciach
Aj tento rok sme radi, že sme sa s vami mohli stretnúť na Celoslovenských ...
Publikoval ISAT, s.r.o. - 08 Jun 2023
Benefit od Agropoistenie.sk
Agropoistenie.sk ako prvá spoločnosť na Slovensku Vám predstavuje informačný portál pre farmárov, chovateľov, vinárov a pestovateľov, kde si môžete jednoducho a rýchlo vypočítať poistné za plodiny, zvieratá a stroje. Navštívte stránku www.agropoistenie.sk, vypočítajte si cenu poisteného ONLINE a získajte benefit na naše produkty.
Reklama
Prihláste sa na odber našich noviniek!
Prihláste sa na odber nášho newsletter-u a majte všetky informácie o našej spoločnosti a o dianiach v sektore z prvej ruky.
Sledujte nás aj na sociálnych sieťach

Spolupráca a partneri»
Copyright © 2023 ISAT, s.r.o. Všetky práva vyhradené | Ochrana osobných údajov | Vybavovanie sťažností
IČO: 35951265
DIČ: 2022047577
IČ DPH: SK2022047577


Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra

Návrat na obsah