Kontakty - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah
Kontakty a podpora
Potrebujete s niečím pomôcť? Ak máte akékoľvek otázky, sme tu pre vás
Centrála spoločnosti ISAT, s.r.o.

Ing. Andrej Urbanovič, PhD.
konateľ spoločnosti ISAT, s.r.o. a ISAT+ s.r.o., hlavný architekt systému AgroCont
0911 761 114
isat@isat.sk

Ing. Jozef Mikla
riaditeľ spoločnosti, hlavný systémový a odborný poradca pre softér AgroCont
0911 761 117
mikla@isat.sk

Ing. Žofia Ballonová
office manager, ekonomický chod firmy, organizácia školení a seminárov
0911 761 127
ballonova@isat.sk

Ing. Miroslav Mráz, PhD.
odborný a systémový poradca pre AgroCont a ISAT-Podateľňa, programátor ISAT-Správca
0911 761 128
mraz@isat.sk

Ing. Angelika Fisher (Mačicová)
hlavná odborná a systémová poradkyňa pre softvér Kataster_NET a nájomné zmluvy
0911 761 112
fisher@isat.sk

Ing. Jozef Janáč
odborný a systémový poradca pre AgroCont a Kataster_net
0911 761 115
janac@isat.sk

Ing. Lucia Blahová
odborná a systémová poradkyňa pre AgroCont, evidencia pastvy
0911 761 116
blahova@isat.sk

Mgr. Barbora Rokytová (Bačová)
odborná a systémová poradkyňa pre AgroCont, evidencia pastvy
0911 761 118
rokytova@isat.sk

Bc. Martina Urbanovičová
administrátor, nahrávanie a spracovanie dokumentácie pre RV
0910 761 122
urbanovicova@isat.sk
ISAT+ s.r.o.
Maroš Tkáč
konateľ spoločnosti ISAT+ s.r.o., hlavný vývojový projektant systému Kataster_NET, GPS Kataster a ISAT-Podateľňa
0905 325 749
tmservis@tmservis.sk
Mgr. Anton Polák, MBA
odborný a systémový poradca pre ISAT-Podateľňu, kataster a nájomné zmluvy
0905 908 546
polak@isat.sk
David Tkáč
Technický administrátor a poradca pre kataster a nájomné zmluvy
0940 838 563
podpora@tmservis.sk
Dana Tkáčová
hlavný odborný a systémový poradca pre kataster obcí
0940 838 563
podpora@tmservis.sk
ISATmaps, s.r.o.
Ing. Pavol Halaj, PhD.
konateľ spoločnosti ISATmaps s.r.o. Koordinácia odberov pôdnych vzoriek, variabilné hnojenie
0903 571 004
maps@isat.sk
Daniel Halaj
Spracovanie pôdnych vzoriek
0948 341 161
halaj@isat.sk
Bc. Dušan Juhás
GIS administrátor, Správa GIS systémov
0910 271 436
juhas@isat.sk
Viliam Baťka
Odber pôdnych vzoriek
0948 633 818
Ing. Dana Halajová
Administratíva
0905 933 903
halajova@isat.sk
Radovan Mésáros
Odber pôdnych vzoriek
0903 763 351
Právne poradenstvo
JUDr. Boris Štanglovič
advokát so sídlom Jarmočná 2264/3, 927 01 Šaľa, zapísaný v zozname advokátov  Slovenskej advokátskej komory reg. č. 7030
Absolvent Právnickej Fakulty Masarykovej Univerzity v Brne
0917 78 99 44
judrstanglovic.ml@gmail.com
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah