ISATmaps - www.isat.sk

ISAT
Prejsť na obsah

ISATmaps s.r.o. - odber pôdnych vzoriek

V rámci ISATmaps, s.r.o. ponúkame služby zisťovania obsahu živín v pôde s využitím GPS systému a variabilného hnojenia.

Odber pôdnych vzoriek pre nasledovné tituly:

 • Agrochemické skúšanie pôd (ASP)
 • Integrované pestovanie (IP)
 • Ochrana vodných zdrojov - CHVO Žitný ostrov
 • Aktualizáciu výsledkov obsahu živín v pôde
 • Hnojenie podľa aplikačných máp


Máte záujem? Kontaktujte
Ing. Andrej Urbanovič, PhD.
isat@isat.sk
+421 911 761 114
Opis služieb
Prečítajte si viac o našej práci

Zabezpečujeme odbery pôdnych vzoriek viacerými spôsobmi a to od jednovrstvového ručného odberu vzoriek až po viacvrstvový strojový odber. Každý odber pôdnych vzoriek je navigovaný systémom GPS zo súčasným záznamom odberových miest. Zároveň poskytujeme aj spracovanie pôdnych vzoriek (sušenie, drtenie, homogenizácia) ako aj expedíciu vzoriek k Vám alebo do našich partnerských laboratórií.


Jednovrstvový odber pôdnych vzoriek
Ručný alebo strojový odber vzoriek z orničnej vrstvy (0-30cm).
Vhodné predovšetkým na stanovenie makroprvkov (pH, P,K,Mg,Ca).
Možnosť využitia pre nasledovné účely:
 • Agrochemické skúšanie pôd (ASP).
 • Integrované pestovanie zeleniny (IP).
 • Ochrana vodných zdrojov Chránená vodohospodárska oblasť Žitný ostrov (CHVO).
 • Pri nákupe alebo nájme nových pozemkov, pri ktorých nie sú k dispozícii hodnoverné alebo aktuálne výsledky obsahu živín v pôde.
Viacvrstvový odber pôdnych vzoriek
Strojový alebo ručný odber vzoriek z orničnej vrstvy (0-30cm) a podorničnej vrstvy (30-60  cm, 60-75  cm).   
Vhodné predovšetkým na stanovenie obsahu dusíka (Nmin).
Možnosť využitia pre regeneračné a produkčné hnojenie ozimím (predovšetkým ozimnej pšenice) ako aj pre základné hnojenie a hnojenie počas vegetácie jarín (jarný jačmeň, cukrová repa, kukurica a slnečnica).
2-vrstvový odber
3-vrstvový odber
GPS mapovanie

Odber pôdnych vzoriek pre variabilné hnojenie

 • Variabilné hnojenie - rozdielna dávka hnojiva v rámci jedného pozemku.
 • Odber pôdnych vzoriek so zvýšenou presnosťou a kvalitou.
 • Použitie multispektrálnych satelitných a/alebo leteckých snímok na vymedzenie zón pozemkov s rovnakými vlastnosťami a kvality pôdy.
 • Odber pôdnych vzoriek v presne vymedzených zónach pôdy.
 • Vyššia presnosť a reálnejší obraz o variabilite obsahu živín v pôde.
1. odber v mriežke, 2. odber v zónach
Odber pôdnych vzoriek zo záznamom polohy odberových miest. Podklad pre zhotovenie mapy zásoby živín v pôde.

Základné informácie o ISATmaps s.r.o.

IČO : 46795600
DIČ : 2023585058
IČ DPH : SK2023585058
Sídlo:
ISATmaps s.r.o.
Priemyselná 2
949 01 Nitra
Právna forma: Spoločnosť s ručením obdemzedným
Spoločnosť ISATmaps s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: Vložka číslo:  32421/N. Deň zápisu 22.08.2012.
Užitočné odkazy
Partneri
ISAT, s.r.o.
Radlinského 12
949 01 Nitra
IČO : 35951265
DIČ : 2022047577
Zostaňte s nami
Vzdialená podpora
Základné údaje o spoločnosti
Nájdete nás každý pracovný deň na pobočke od 7:00 do 16:00, telefonicky nás môžete kontaktovať kedykoľvek.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločnosť ISAT, s.r.o. je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 17012/N-Zbl. Deň zápisu 20.08.2005
IČ DPH : SK2022047577
Návrat na obsah