Evidencia zvierat - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Evidencia zvierat
Softvér vytvorený pre živočíšnu výrobu
Jednoduchý softvér, vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby základnej zootechnickej evidencie. Slúži na vedenie evidencie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat (HD, ošípané, ovce, kozy, kone). Elektronicky spracovaná evidencia kariet zvierat, ktorej základom sú tradičné podklady evidencie hospodárskych zvierat, upravené pre využitie v elektronickej forme, prehľadne zobrazujú všetky parametre evidované zootechnikom. Jednotlivé údaje sú zadávané počas chovu zvierat, bez zbytočnej administratívnej záťaže. Softvér dáta archivuje a poskytuje základné výstupy a analýzy potrebné pri chove zvierat.

Čo zahŕňa tento softvér?
 
  • Evidovanie jednotlivých kusov hosp. zvierat na základe respondérov alebo ušných čísiel
  • Evidencia kríženia (matka, otec)
  • Sledovanie dôležitých termínov – dátum pripúšťania, teľnosť, otelenie
  • Zaradenie zvierat do skupín – napr. podľa úžitkovosti
  • Monitorovanie úžitkovosti zvierat – dojivosť kráv, rozborov mlieka (tuky, bielkoviny, PSB,...)
  • Evidovanie príčin a dátumov vyradenia hosp. zvierat
  • Iné štatistiky a analýzy podľa potreby klientov
           
Návrat na obsah