Správy - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Upozornenie pre žiadateľov od PPA

www.isat.sk
Publikoval v Aktuality ·
Na základe upozornenia pre žiadateľov o aktualizácií LPIS od PPA  (viac na: http://www.apa.sk/aktuality/upozornenie-pre-ziadatelov-o-aktualizacii-lpis-premietnutie-zmien-v-gsaa-a-vplyv-na-vymery-nahlasene-v-jednotnej-ziadosti-na-rok-2017/8360), Vám oznamujeme, že zmeny LPIS žiadateľ môže zistiť nasledujúcim spôsobom :


1. V internetovom prehliadači otvorte stránku https://gsaa.vupop.sk/, zadajte svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) a prihláste sa do      
   systému.
2. Vo vyskakujúcom okne voľte spôsob „Upraviť“ LPIS.
3. Kliknite na tlačidlo „Validovať“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu, počkajte kým systém dokončí validáciu a sprístupní sa Vám tlačidlo „Tlačiť     prílohu“.
4. Vyberte možnosť „Tabuľková MS Excel“ a uložte si dané prílohy do Vášho PC,  potvrďte žiadosť tlačidlom „Potvrdiť“ a odhláste sa zo systému.
5. Otvorte uložený súbor s názvom „PARCELA_VYMERY_.xlsx“ a skontrolujte si stĺpec „Užívaná výmera mimo KD [ha]“ (stĺpec G).
   a) Ak v každom riadku v tomto stĺpci je uvedená hodnota „0“, neboli nájdené žiadne zmeny LPIS.
  b) Ak sa objaví v týchto riadkoch iná hodnota, boli nájdené zmeny. V tomto prípade naši klienti používajúci ISAT-Podateľňu na odovzdávanie jednotnej žiadosti pre priame platby na GSAA môžu kontaktovať
našich kolegov, ktorí sú Vám k dispozícií a radi Vám pomôžu s opravením týchto zmien.
 
Upozornenie!
PPA  tiež uvádza, že zmeny vo výmerách a zmeny hraníc spolu s podrobnými  informáciami o dieloch pôdnych blokov budú priebežne každý mesiac zverejňované počas roka 2017. Odporúčame preto tento postup každý mesiac  zopakovať.Návrat na obsah