Správy - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Školenia k priamym platbám

www.isat.sk
Publikoval v Aktuality ·
V mesiacoch február - apríl tohto roku sa v každom kraji konali školenia k problematike priamych platieb. Tieto školenia organizovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, príslušné Regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory a spoločnosti poskytujúce geografické informačné systémy.
Prednášky obsahovali úžitočné informácie pre žiadateľov priamych platieb, z ktorých sa účastníci dozvedeli viac o problematike podávania žiadosti (hranice pozemkov - vytýčenie v teréne, spôsobilé a nespôsobilé plochy; evidencia pozemkov, právo užívať, hlásenie do CEHZ, zakresľovanie v GSAA, integrácia so systémami tretích strán, postup žiadateľa, časté chyby a problémy).

Danú prednášku si môžete prezrieť aj tu:Návrat na obsah