Správy - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Oznámenie ohľadom termínov zasielania spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov

www.isat.sk
Publikoval v Aktuality ·
Oznamujeme Vám termíny zasielania spotreby prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov :
1.    Pre  hlásenie plôch v integrovanej produkcii  platí termín do 15.12.2017 vo  forme podrobného hlásenie ako „denník ochrany“  (príloha č. 1 vyhlášky  491/2011).
2.    Pre  hlásenie ostatných plôch mimo  integrovanej produkcie a pre všetkých  ostatných žiadateľov platí termín do  15.2.2018 ako sumárne hlásenie  (príloha č. 2 vyhlášky  491/2011).
Podľa novely Nariadenia vlády o AEKO ste povinní toto hlásenie poslať ako „denník  ochrany“, nie sumárne.
Hlásenie môžete vypľňať cez stránku ÚKSÚP alebo cez náš AgroCont.Návrat na obsah