Správy - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Hlásenie údajov v IP sa blíži

www.isat.sk
Publikoval v Aktuality ·


Oznamujeme našim klientom, že evidenciu spotreby prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcií (IP) za hospodársky rok 2017/2018 je nutné odoslať najneskôr do 15.12.2018.


Cez softvér AgroCont potrebnú dokumentáciu vytvoríte nasledujúcim spôsobom:
  1. V „Číselníku názov parcely“ nezabudnite nastaviť „Zaradenie systému“ na „IP“ (IP Zel., IP Ovo., IP Vin., IP iné) u parcelách, ktoré sú v integrovanej produkcií.
  2. Dokončite nahrávanie agronomických záznamov.
  3. V hornej lište základnej plochy AgroCont-u kliknite na tlačidlo „EuroDot“ a vyberte možnosť „Výstupy pre kontrolné orgány / oblasť ochrany rastlín
  4. Zvoľte výstup č. 5. „Evidencia spotreby prípravkov na plodinu za HR“ , do „Zadajte číslo výstupu“ vložte parameter 2 - „Výstup pre IP (Integrovaná produkcia)“ a označte plodinu.
  5. Rovnakým spôsobom vytvorte výstupy pre všetky plodiny v IP.
  6. Takto vytvorené súbory s názvom „Evidencia spotreby POR IP (Plodina).xls“, ktoré nájdete s adresári "Výstupy/Oblasť ochrany rastlín" treba zaslať na e-mailovú adresu: stanislav.barok@uksup.sk.
         
V prípade nepoužívania prípravkov na ochranu rastlín v integrovanej produkcií treba zaslať negatívne (nulové) hlásenie.
 
Žiadne alebo oneskorené hlásenie po 15. decembri, ktoré sa nebude brať do úvahy, sa považuje za porušenie so sankciou.
 
Viac informácií k problematike nájdete na stránke:Návrat na obsah