Školenia - www.isat.sk

Prejsť na obsah

Aktuálna ponuka školení a seminárov
Zoznam aktuálnych školení nájdete tu :

Nitra
Školenie sa zameriava na zakreslenie a odovzdanie Geopriestorovej žiadosti o podporu PPA - kampaň 2019 cez softvér ISAT-Podateľňa pre GSAA. Na školenie Vám odporúčame priniesť si Vaše podklady, prihlasovacie údaje do GSAA a v rámci možnosti i vlastný notebook. Pomocou našich pracovníkov si precvičíte správne zakresľovanie Vašich pozemkov a pomôžeme Vám vyriešiť prípadné pripomienky a problémy z praxe.
Miesto konania: Zasadačka ISAT, s.r.o. (Radlinského 12, 949 01 Nitra - Budova Agropoistenie.sk)
Termíny: 26.4. (09:00 - 12:00); 30.4. (09:00 - 12:00); 2.5. (09:00 - 12:00), 3.5. (09:00 - 12:00); 6.5. (09:00 - 12:00); 7.5. (09:00 - 12:00)
Účastnícky poplatok: 20 € / osoba vrátane DPH


Vyhotovenie Geopriestorovej žiadosti o podporu PPA
Objednajte kompletné vyhotovenie geopriestorovej žiadosti o podporu PPA pre kampaň 2019. Pridelený pracovník zakreslí Vaše pozemky podľa Vašich požiadaviek a bude Vám k dispozícií počas celej kampane. Vyhotovenie zahŕňa: konzultáciu, zakreslenie pozemkov v elektronickej podateľni, nainštalovanie softvéru ISAT-Podateľňa, zaučenie, komunikácia s PPA v prípade otázok a nezrovnalostí, a notifikačný systém zmien.


 
Návrat na obsah