Ročné školenia 2019 - www.isat.sk

Prejsť na obsah
Ročné školenia 2019 - Nový predpis pre spracovanie knihy honov a plány hnojenia v systéme AgroCont pre kontrolné orgány ÚKSÚP a PPA
Téma:  V rámci tohtoročných bezplatných školení sa zameriame na spracovanie knihy honov a plány hnojenia v systéme AgroCont pre kontrolné orgány ÚKSÚP a PPA (nové predpisy, požiadavky kontrolných orgánov, správne vyhotovenie dokumentácie). Témou bude aj evidencia agronomických záznamov a pracovných výkazov cez webovú aplikáciu ISAT-Správca a v rámci prednášky o Kataster_NET sa zameriame na novinky v systéme a na Vyhlášku č. 172/2018 Z. z. Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania  evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.

Cieľ:  Cieľom prednášok je preškoliť účastníkov o aktualitách a novinkách v softvéroch AgroCont a Kataster_NET.
Program:
08:15 - 08:30 Registrácia účastníkov
08:30 - 10:30 AgroCont - spracovanie knihy honov, plánu hnojenia, evidencia agronomických záznamov a pracovných výkazov cez  webovú aplikáciu ISAT-Správca, diskusia
10:30 - 10:45 Prestávka
10:45 - 12:30 Kataster_net - novinky v systéme, upresnenie Vyhlášky č. 172/2018 Z. z., diskusia a riešenie problémov z praxe
Účastníky poplatok: školenia sú bezplatné, avšak rezervácia miesta je nutná z organizačných dôvodov. Zaregistrovať sa môžete pomocou online prihlášky (viď. nižšie) alebo telefonicky 0911 76 11 27 - Ing. Žofia Ballonová.
Prednášajúci: Ing. Andrej Urbanovič, PhD., Maroš Tkáč (Košice, Trebišov, Prešov), Ing. Angelika Mačicová, Ing. Jozef Mikla, Ing. Miroslav Mráz, PhD.
Termíny a miesta konania:
Online prihláška:
21.10.2019
(Pondelok)
Košice
Inštitút vzdelávania veterninárnych lekárov Košice
Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
*Vyplnením nasledujúceho formulára sa záväzne prihlasujete na školenie. Údaje označené "*" sú povinné.
22.10.2019
(Utorok)
Trebišov
Mestský úrad Trebišov
M.R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
24.10.2019
(Štvrtok)
Prešov
Hotel LINEAS
Budovateľská 14, 080 01 Prešov
29.10.2019
(Utorok)
Veľké Teriakovce
Salaš pod Maginhradom
980 51 Veľké Teriakovce
30.10.2019
(Streda)
Senica
Grand Café kongresové centrum Senica
Továrenská 532, 905 01 Senica
4.11.2019
(Pondelok)
Nitra
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 Nitra
6.11.2019
(Streda)
Nitra
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 Nitra
8.11.2019
(Piatok)
Palárikovo
Budova Poľno SME, s.r.o. Palárikovo
Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovosúhlas o spracúvaní osobných údajov
Návrat na obsah